Hvad kan vi hjælpe dig med?

Alle virksomheder starter med en drøm. Det er dog de færreste som tænker over, at der, med start af virksomhed, også følger bogføring & regnskab med.

Bogføring er en systematisk registrering af alle økonomiske transaktioner i din virksomhed, fx bilag, fakturaer og pengestrømme. Din bogføring danner grundlag for, at det regnskabsmæssige resultat kan opgøres ved udgangen af dit regnskabsår.

Alle erhvervsdrivende virksomheder i Danmark er underlagt bogføringsloven og har pligt til at bogføre og registrere økonomiske transaktioner rettidigt. Korrekt bogføring reflekterer alle din virksomheds transaktioner.

Din bogføring danner også grundlag for, at din moms er korrekt. Og har du ikke styr på din bogføring fører det til forkert moms, hvilket kan få uheldige følger.

Bogføring kan være meget tidskrævende, især hvis det ikke er din spidskompetence. Vælger du at stå for dit bogholderi selv, er det vigtigt, at du har styr på de mest grundlæggende elementer indenfor bogføring. På den måde får du bedre overblik over din virksomheds økonomi.

Samarbejdet med os

1

Bogføring

Hvordan foregår bogføring gennem os?

Vi arbejder med en kombination af e-conomic, Kontolink og Dropbox. Vi arbejder digitalt og papirløst.

Du uploader/sender alle dine bilag og leverandørfakturaer til en unik mailadresse i e-conomic.

Vi vedhæfter dine bilag/leverandørfakturaer til posteringer i e-conomic og bogfører det på de rigtige konti og sørger for at du får de fradrag du er berettiget til.

Bankafstemning foregår i Kontolink som er et værktøj der kobles på din bank, e-conomic aftale og din Kontobox mappe. Kontolink matcher en bankpostering med et bilag fra enten e-conomic eller Kontobox og afstemmer det automatisk.

Lønbehandling

Få hjælp til lønbehandling.

Lad os hjælpe dig og din virksomhed med jeres lønbehandling. Du slipper for at bekymre dig om de administrative byrder, og vi sikrer dig, at dine medarbejdere får den rigtige løn udbetalt

Vi kan behandle din virksomheds løngrundlag og sikre, at indberetninger og indbetalinger til SKAT, ATP, FerieKonto, pensionsordninger m.m. altid sker til tiden og altid i overensstemmelse med reglerne. Så kan du i stedet bruge tid på det, du er bedst til.

I en travl hverdag med drift, produktion, salgsarbejde, bogføring og meget andet kan det være svært og tidskrævende at sætte sig ind i alle regler om løn, feriepenge osv.

Vi kan hjælpe dig og din virksomhed med at administrere lønnen, herunder alle de administrative byrder, så du undgår risikoen for forkert udbetaling. En fejl, som kan være kostbar både for din virksomhed og for dine medarbejdere. Ved at give os ansvaret for din virksomheds lønadministration kan du samtidig bruge den overskydende tid på andre værdiskabende aktiviteter.

Når vi laver lønnen, slipper du for at bekymre dig om løn og for at sætte dig ind i eksempelvis ferieloven, SH, fritvalgsopsparing m.m., og dine medarbejdere er sikre på at få den rigtige løn udbetalt.

2
3

Årsregnskab

Få hjælp til dit årsregnskab

Når dit regnskabsår er slut hjælper vi med at lave din årsrapport og oplysningsskema til SKAT.

Dette gælder kun for enkeltmandsvirksomheder.

Hvad er en årsrapport og hvad skal den indeholde?

En årsrapport er en redegørelse for virksomhedens økonomi og fremdrift og består overordnet set af et årsregnskab, en ledelsesberetning og en ledelsespåtegning.

Formålet med årsrapporten er at give information om virksomheden til blandt andre aktionærer, kreditorer, medarbejdere og kunder.

Hvad består en årsrapport af?

Den er ét samlet dokument, som består af en række lovpligtige og eventuelt frivillige elementer. Den skal altid indeholde:

  • Virksomhedens årsregnskab, dvs. resultatopgørelsen, balancen og noteoplysninger.
  • Koncernregnskab (hvis virksomheden indgår i en koncern og har pligt til at udarbejde et koncernregnskab).
  • Ledelsesberetning, som fortæller om det foregående år samt forventningerne til det kommende.
  • Ledelsespåtegning, som er ledelsens underskrift på årsrapportens rigtighed (dette er dog ikke et krav, hvis der kun er ét medlem i ledelsen).
  • Eventuel revisionspåtegning.
  • Eventuelle supplerende frivillige beretninger.


Kilde: Virksomhedsguiden


Hold kontakten med os

Har du spørgsmål?

kontor@officeboost.dk