Bogføring og regnskab

Vores specialisering i e-conomic gør os til eksperter inden for online bogføringstjenester. Vi sikrer, at dine bogføringsbehov opfyldes effektivt og pålideligt ved at udnytte platformens avancerede funktioner og bedste praksis.

Vi håndterer hele bogføringsprocessen, herunder transaktioner, kategorisering, afstemning og rapportgenerering, hvilket frigør tid og ressourcer internt i din virksomhed. Vores dybdegående viden om e-conomic tillader os at tilpasse platformen efter dine krav, herunder opsætning af kontoplaner, momsregler og kundedatabase.

Vi sikrer korrekt og rettidig bogføring ved at være opdaterede med de seneste regnskabsstandarder og lovgivning. Vores specialisering giver mulighed for skræddersyede løsninger, der støtter dine individuelle forretningsprocesser og mål. Vi håndterer sikkerheds- og fortrolighedsaspekter i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesregler.

Optimer din bogføring med vores professionelle hjælp og udnyt e-conomics fulde potentiale. Vi sikrer, at dit bogholderi er ajourført, så du kan koncentrere dig om at drive din virksomhed fremad.

Vi tilbyder

Vi tilbyder bogførings- og regnskabstjenester, der hjælper virksomheder med at opretholde en solid økonomisk styring. Vores tjenester dækker en bred vifte af behov og omfatter følgende:

1. Daglig bogføring: Vi håndterer den daglige bogføring af dine transaktioner, herunder indtastning af indgående og udgående fakturaer, banktransaktioner, kassebeholdning og andre relevante poster. Vi sikrer, at alle poster er korrekt kategoriseret og registreret i henhold til gældende regnskabsstandarder.

2. Kreditor- og debitorstyring: Vi administrerer dine leverandør- og kundekonti ved at oprette og vedligeholde en oversigt over betalinger, udestående fakturaer og gæld. Vi sikrer, at betalinger håndteres rettidigt og korrekt, og at der opretholdes en nøjagtig og ajourført status for dine kreditorer og debitorer.

3. Afstemninger og rapportering: Vi udfører regelmæssige afstemninger af dine konti for at sikre overensstemmelse mellem dine regnskabsdata og dine bank- og kassekonti. Vi genererer også rapporter som balanceopgørelser, resultatopgørelser, momsrapporter og andre nødvendige dokumenter for at give dig et klart overblik over din virksomheds økonomiske status.

4. Moms- og skattehåndtering: Vi hjælper med at håndtere momsregistrering, momsafregning og indberetning i henhold til lokale skattelove og forskrifter. Vi sikrer, at dine moms- og skatteforpligtelser opfyldes korrekt og rettidigt, og at du undgår eventuelle problemer eller sanktioner fra myndighederne.

5. E-conomic-specialisering: Som specialister i e-conomic kan vi tilbyde eksperthjælp til at optimere brugen af platformen. Vi kan tilpasse og konfigurere e-conomic efter dine specifikke behov, integrere det med andre systemer og udnytte automatiseringsfunktionerne til at forenkle og effektivisere din bogføring og regnskabsprocesser.

Vores mål er at sikre, at din virksomheds bogføring og regnskab håndteres professionelt, præcist og i overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser. Ved at outsource disse opgaver til os kan du frigøre tid og ressourcer internt i virksomheden og have tillid til, at dit bogholderi er i gode hænder.

Uanset om du har en lille virksomhed eller en større organisation, tilbyder vi skræddersyede løsninger, der passer til dine unikke behov og budget. Vi er dedikeret til at levere pålidelige og kvalitetsorienterede tjenester, der hjælper din virksomhed med at trives på det økonomiske område.

Hvad koster det?

Vores priser er meget gennemsigtige. Du betaler kun for den effektive tid vi bruger på dit bogholderi -dog minimum for en time 

Vores fakturaer er altid udspecificeret så du kan se hvornår vi har arbejdet i dit bogholderi, hvad vi har lavet og hvor lang tid det har taget.

Som følge af øgede omkostninger afledt af kravene i
Hvidvasklovens §7 vil der fra 01.01.2024 fremadrettet være
et administrationsgebyr på 75 kr. på alle fakturaer.

Priser pr. 01.01.2024

 

Opstartsfee (engangsbeløb) kr. 1.500,00
Bogføring fra vores kontor pr. time kr. 455,00
Bogføring hos kunde pr. time kr. 495,00
Momsafstemning, opgørelse & indberetning kr. 500,00
Klargøring/revisormappe til årsregnskab kr. 3.500,00
Årsregnskab (kun EMV) Ring for pris

Priser er ex moms

Vores priser reguleres med 2% en gang årligt pr. 01.01.

 

 

Momsregnskab

Vi håndterer dit momsregnskab og sikrer rettidig indberetning til Skat. Vores erfarne bogholdere sikrer pålidelig og lovlig opfyldelse af dine momsforpligtelser. Vi administrerer ind- og udgående moms, klassificerer korrekt og ajourfører nøjagtigt i regnskabssystemet.

Vi beregner og indberetter den samlede moms rettidigt, og vi kan også elektronisk indsende momsafregningen. Ved indberetning til Skat sørger vi for korrekte dokumenter og oplysninger, overholder lovgivningen og holder os opdaterede. Vores mål er at gøre momsprocessen effektiv, pålidelig og i overensstemmelse med reglerne.

Vi holder os opdaterede med de seneste momsændringer, sikrer din virksomheds overholdelse af forpligtelser og hjælper med at frigøre din tid til forretningsfokus. 

Lønsumsafgift

Lønsumsafgift er en afgift, der pålægges virksomheder, der sælger momsfrie varer eller ydelser og er kort sagt en afgift, som virksomheden betaler af fortjenesten af det momsfrie salg. Det betyder, at lønsumsafgiften er en anden type afgift, som nogle virksomheder skal betale til SKAT i stedet for at betale moms.

Den beregnes som en procentdel af den samlede lønsum og betales af arbejdsgiveren.

Hvis virksomheden har et momsfrit afgiftsgrundlag på over 80.000 kr. om året, skal den registreres for lønsumsafgift.

Virksomhed uden ansatte

Hvis du ikke har ansatte, skal lønsumsafgiften angives og betales 1 gang om året. Hvis din virksomhed har kalenderåret som regnskabsår, er fristen for at angive og betale lønsumsafgift den 15. august året efter.

Virksomhed med ansatte

Hvis du har ansatte, skal du angive lønsumsafgift 5 gange om året. Først skal der angives 4 kvartalsangivelser. De bliver kaldt a conto-angivelser. Lønsumsafgiften skal beregnes på grundlag af lønningerne.

Den 5. angivelse er årsangivelsen. Her skal den endelige lønsumsafgift vedrørende lønningerne og overskuddet angives. Hvis virksomheden har kalenderåret som regnskabsår er fristen den 15. august året efter.

Vi hjælper med udregning og indberetning.

Hvorfor e-conomic?

Bogføring i e-conomic = Effektiv og Brugervenlig

I den digitaliserede forretningsverden er valget af de rette bogføringsværktøjer afgørende for succes. E-conomic, en online regnskabsplatform, tilbyder enkel og effektiv bogføring med automatiserede processer. Ved at integrere med bankkonti minimeres manuelle indtastninger, og elektronisk fakturering fremskynder betalingscyklussen.

E-conomic's rapporteringsfunktioner muliggør skræddersyede analyser, essentielle for informerede beslutninger. Sikkerheden er i top med overholdelse af høje standarder for databeskyttelse. E-conomic er fleksibelt og tilpasses enhver virksomheds behov, hvilket gør det ideelt for både små og store organisationer.

Bogføring er central, og e-conomic's brugervenlige interface, automatisering, rapporter og sikkerhedsstandarder gør det til det perfekte valg for virksomheder, der ønsker at forenkle og forbedre økonomistyringen.

Sikkerhed er også en afgørende faktor, når det kommer til regnskabssoftware. E-conomic tager dette alvorligt og sikrer, at alle data er beskyttet mod uautoriseret adgang eller tab. Platformen opfylder de højeste sikkerhedsstandarder og overholder alle relevante regler og bestemmelser inden for databeskyttelse og fortrolighed.

Årsregnskab

Vi assisterer enkeltmandsvirksomheder med professionel og pålidelig udarbejdelse af årsregnskab. Vi forstår små virksomheders unikke behov og ressourcemæssige begrænsninger, med målet om at lette byrden og sikre overholdelse af regnskabsforpligtelser.

Vi følger klasse A regler og standarder, sikrer overholdelse af lovgivning, og gennemgår nøje finansielle oplysninger. Ved at overlade årsregnskabet til os garanteres korrekt og rettidig udarbejdelse, inklusive justeringer for nøjagtighed og overensstemmelse.

Vi tilpasser løsninger til din virksomheds unikke økonomiske situation og mål. Vi håndterer alle aspekter, inklusive balance, resultat og pengestrømsoversigt, og sikrer præsentationen af relevante oplysninger og dokumentation.

Vores mål er at frigøre tid for virksomhedsejere, så de kan fokusere på deres forretning. Vi håndterer årsregnskabet professionelt og omhyggeligt, og vi leverer skræddersyede tjenester for regnskabsmæssig overensstemmelse og solid finansiel styring.

Vi tilbyder også assistance med din private årsopgørelse.

Til større virksomheder som hører under klasse B, C og D regler

Vi har et nært samarbejde med eksterne revisorer for at sikre høj kvalitet og professionalisme i regnskabs- og revisionsprocesser. Vi anerkender vigtigheden af uafhængig gennemgang af kunderegnskaber for nøjagtighed, pålidelighed og overholdelse af regnskabsstandarder.

Samarbejdet med eksterne revisorer giver os adgang til deres ekspertise, viden og erfaring inden for revision. Deres objektive vurdering sikrer kundernes tillid i økonomisk rapportering. Vi gennemgår sammen interne kontrolprocedurer og regnskabsprocesser for at identificere forbedringsmuligheder eller potentielle risici.

Samarbejdet er afgørende for overholdelse af regler og bestemmelser. Eksterne revisorer holder os opdaterede med regnskabsændringer, hvilket reducerer risici og sikrer kundernes overensstemmelse. Tillid og åben kommunikation er grundlaget for samarbejdet, hvor vi sammen håndterer kunders regnskabsmæssige behov med omhu.

Vores samarbejde med eksterne revisorer er integreret i vores tilgang til omfattende og pålidelige regnskabs- og revisionsydelser. Det sikrer, at kundernes økonomiske behov opfyldes professionelt og effektivt, samtidig med at der opnås tillid og troværdighed i økonomisk rapportering.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakt os pr. telefon, mail eller via vores kontaktformular for at finde ud af om vi er et match.